Gedragsregels Loopgroep Assen ’20 opgericht 07-07-2020

 • Probeer minimaal 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn.
 • Het is verplicht om bij trainingen in het donker een reflecterend hesje te dragen. De trainer bepaalt of het al dan niet noodzakelijk is.
 • Samen uit / samen thuis: verlaat niet voortijdig een training zonder het aan de trainer te melden.
 • Denk om je eigen en iemand anders veiligheid. Houd je aan de geldende verkeersregels.
 • Loop in principe bij 2 of meer deelnemers aan de rechterkant van de weg, hier kan om legitieme redenen van afgeweken worden, de trainer heeft de eindbeslissing in dezen.
 • Loop zoveel mogelijk op fiets- en voetpaden.
 • Volg de aanwijzingen van de trainer op.
 • Heb respect voor je medelopers, de trainer en de medeweggebruikers, zorg ervoor dat je niemand tot last bent.
 • Waarschuw je medelopers voor obstakels zoals bijvoorbeeld andere weggebruikers, roosters, takken, poep, dieren,paaltjes, vluchtheuvels en voor achteropkomend of tegemoetkomend verkeer.
 • Pas je taalgebruik aan zodat anderen er zich niet aan storen: niet vloeken, geen schuttingtaal, geen seksistische opmerkingen, geen discriminerende grappen etc.
 • Wanneer anderen zich storen aan je kledingkeuze ga daar dan over in gesprek.
 • Vanzelfsprekend is fysiek geweld not done.
 • Roken en alcohol hoort niet bij (loop)sport en is tijdens de trainingen en wedstrijden niet toegestaan.