Wanneer je lid wilt worden dien je bijgaand inschrijf formulier ondertekend aan ons te retourneren wat ook betekent dat je akkoord gaat met de voorwaarden tot deelname zoals die hier vermeld staan.

 

Het lidmaatschap kost je € 65,- per jaar en loopt van 1 september tot en met 30 augustus van het volgende jaar. Hiervoor kun je 2 keer in de week trainen onder begeleiding van een trainer die een trainersdiploma van de atletiekunie heeft. Daarnaast zullen er regelmatig activiteiten in het weekend worden gehouden. Denk hierbij aan duurloopjes in een mooie omgeving, of een leuk Club "wedstrijdje"  Wil je extra begeleiding in de vorm van een persoonlijk schema dan is dat ook bespreekbaar. Er zal ook in de schoolvakanties worden gelopen. Op feestdagen uiteraard niet. Je kunt, voordat je officieel lid wordt, 2 x gratis mee trainen.

Er is ook een verplicht lidmaatschap van de Atletiekunie van € 18,95 per jaar, deze contributie wordt elk jaar afgeschreven in de maand december van het lopende jaar. Voor meer info zie: waarom lid van de atletiekunie

Het lidmaatschap blijft van kracht tot opzegging op de hieronder vermelde manier.

Opzegging dient vóór 1 augustus van het lopende jaar  schriftelijk te geschieden. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch  voor een jaar verlengd. 

Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau deelnemen aan de trainingen.

De deelnemers bij de loopgroep worden geacht de gedragscode te kennen, zie gedragsregels Loopgroep Assen '20

 

Veel plezier bij de loopgroep.

 

Bij lopen in het donker is het dragen van een lichtgevend goedgekeurd hesje verplicht.

 

Deelname aan de loopgroep geschiedt op eigen risico.

AANMELDINGSFORMULIER LOOPGROEP ASSEN
Word – 34,6 KB 1191 downloads